Skip to main content
Slide background

 

Jenaplan

Op een jenaplanschool haalt elk kind het beste uit zichzelf, maar niet alleen voor zichzelf. Kinderen leren op een jenaplanschool samenwerken om later in de samenleving mee te kunnen bouwen aan een vreedzame democratische maatschappij. Samen bereik je meer dan alleen.

Het geheel is dus meer dan de som der delen. Om dit te kunnen bereiken is nodig dat kinderen onder andere ook leren communiceren, ondernemen, plannen, creëren, reflecteren, presenteren, verantwoorden. Zo wordt samenwerken… oefenen in samenleven. (Peter van Dijk, voorzitter NJPV in: jenaplan, school waar je leert samenleven; Velthausz, Winters, 2014). 

In een ritmisch weekrooster waarin gesprek – spel – werk en vieren elkaar afwisselen, leren de kinderen zich bovenstaande jenaplanessenties eigen te maken. Ieder kind is hierin uniek en mag zich op eigen wijze ontwikkelen waarbij ruimte is voor eenieders talent.