hdr samen

Werkgroepen

werkgroepen DeKring

Basisschool De Kring heeft ouderparticipatie hoog in het vaandel staan.
Via 12 werkgroepen geven we vorm aan die ouderparticipatie.
In deze werkgroepen zijn ouders en leerkrachten van De Kring vertegenwoordigd.
En hier mogen we met ons allen trots op zijn!!
De Ouderraad (OR) heeft overzicht over de werkgroepen en weet welke werkgroepen er jaarlijks extra mensen nodig heeft, verder zorgt de OR voor de financiële middelen voor deze werkgroepen. Deze financiële middelen komen van de jaarlijkse ouderbijdrage.
De OR zorgt er tevens voor dat tijdens de stamgroepen avond ouders geënthousiasmeerd worden zich aan te sluiten bij de werkgroepen.
Heeft U vragen over de werkgroepen neem dan gerust contact op met de OR.

Overzicht werkgroepen:

Festiviteiten:
• De festiviteiten werkgroep zorgt voor leuke activiteiten naast de lessen die kinderen krijgen op school zoals: de viering van Kerst en Sinterklaas, ijsje en appels tijdens de avondvierdaagse, het organiseren van de Koningsdag en nog veel meer. Kortom allemaal extra leuke activiteiten die het schooljaar van uw kind mooier, leuker en beter maken.

Carnaval:
• Deze werkgroep heeft als doel de carnavalsoptocht mogelijk te maken en kinderen te enthousiasmeren en volledig te betrekken bij deze optocht door samen te doen.

Verkeer:
• Werkgroep verkeer zorgt er voor dat uw kind veilig naar school kan komen en dat de omgeving rondom school veilig is in samenspraak met gemeente en buurt. Fietsen en wandelen naar school wordt gestimuleerd.

Bibliotheek:
• Voorop staat bij deze werkgroep het stimuleren en motiveren van lezen en het leesplezier vergroten. In de bieb kun je boeken lenen, lezen en weer inleveren.

Communicatie & P.R.:
• Deze werkgroep verzorgt de communicatie tussen ouders en school en ook tussen school en de buitenwereld. De visie van het Jenaplanonderwijs uitdragen en het imago van school op een goed niveau houden. Het ontwikkelen van de website en het onderhoud van de website ligt ook in de scoop van deze werkgroep.

Onderhoud:
• Werkgroep onderhoud zorgt voor het onderhouden van het gebouw van De Kring en de omgeving daarvan (schoolplein etc.). Uiteraard vanuit de ogen van een kind, dus speels, veilig, leuk en praktisch.

ICT:
• Deze werkgroep heeft tot doel om ICT volledig te integreren in het onderwijs. Verder zorgt deze werkgroep voor het onderhoud van apparatuur, de juiste WiFi sterkte etc. maar ook voor kennisoverdracht van programma's en mediawijsheid voor ouders en team.

Theater:
• De Theaterwerkgroep heeft als doel om het team te ondersteunen bij de vieringen op school. Kinderen wijs te maken hoe om te gaan met een podiumplaats, hoe je stem te gebruiken en vanuit welke kracht voor een groep te staan.

KANS:
• De mooie doelstelling van werkgroep de KANS is om kinderen een kans te geven. Deze Kans momenten zijn buiten schooltijd. Enkele Kans activiteiten zijn o.a.: Koken, Musical les, textiel bewerken, Jong leren (circus), tekenen en schilderen, muziek en techniek.

Inrichting:
• Doel van deze werkgroep in het ondersteunen van het team bij de wensen over de inrichting van het gebouw en de schoolruimte er omheen en dit alles uiteraard vanuit de ogen van het kind, dus steeds de combinatie tussen leuk, speels, veilig en efficiënt.

Schoolverlaters:
• Het leuke en mooie van deze werkgroep is dat hij eigenlijk elk jaar wordt opgericht en wordt opgeheven. Deze werkgroep organiseert alle activiteiten voor groep 8 o.a. het schoolkamp, de opkraskrant en de disco. In deze werkgroep zitten allemaal ouders die kinderen hebben in groep 8 aangevuld met een aantal leerkrachten.

Jenaplan:
• Deze werkgroep fungeert met name als klankbordgroep voor de visie van het Jenaplanonderwijs. Ouders denken mee in de ontwikkeling van ons hernieuwde jenplanonderwijs.