hdr DeKring 03

Daarom de Kring

overdekringJenaplanschool De Kring biedt een veilige omgeving voor kinderen met wereldoriëntatie als hart van ons onderwijs.

Op De Kring wordt gewerkt aan de totale ontwikkeling van het kind, in waar mogelijk 3-jarige stamgroepen waarbij de vier basisactiviteiten gesprek, spel, werk en viering in een ritmisch weekplan centraal staan. Wij gaan uit van de jenaplankernkwaliteiten met het kind als uitgangspunt tot zichzelf, de ander en de wereld om hem heen.

Jenaplanessenties waarin kinderen moeten leren ondernemen, plannen, samenwerken, creëren, presenteren, reflecteren en verantwoorden zijn voor ons belangrijk. De Kring wil op deze wijze dat onze kinderen zelfverantwoordelijke mensen worden die een betere maatschappij bewerkstelligen. De invloed van maatschappelijke- en wetenschappelijke inzichten zorgen ervoor dat wij een lerende organisatie blijven.

Bekijk onze schoolgids