hdr samen

Ouderraad

De taken van de ouderraad (OR) zijn:

  • Het beheer van de jaarlijkse ouderbijdrage.
  • Het bevorderen van de ouderparticipatie op school. 

Als Ouderraad kennen we de vele werkgroepen op de Kring budget toe zodat zij hun activiteiten kunnen uitvoeren. 

Wij zorgen ervoor dat de inkomsten uit de ouderbijdrage terecht komen waar het hoort: namelijk ten gunste van de leerlingen van onze school.

Daarnaast zetten wij ons in voor de ouderparticipatie op de Kring. Een wenselijk onderdeel van Jenaplan onderwijs. Daarin werken we nauw samen met de Medezeggenschapsraad.

In het schooljaar 2019-2020 bestaat de Ouderraad uit:

  • Jasper van Ginneken (voorzitter)
  • Jasper Peeters
  • Ilse van Biert
  • Marloes van Amelsfort

Heeft u vragen, opmerkingen laat het weten aan ons!