hdr samen

Medezeggenschapsraad

foto mr 16 17

De teksten en foto's worden op korte termijn bijgewerkt en geactualiseerd.

Medenzeggenschapsraad wordt:

Joris Sanders, vader van Hasse en Bastiaan
Gea Schaap (voorzitter), moeder van Annelie
Mireille van de Wee, moeder van Maud en Lieke
Ilse van der Veeken-Swanen, juf van de Wolvenheuvel
Annemarie van Zijl (secretaris), juf van het Arendsgebergte
Monique Sozef, juf van de Airbuddies

Wat doen wij?
Wij hebben als MR de taak om te adviseren of in te stemmen met het beleid van de school. Dit doen wij vanuit de Jenaplanfilosofie, dat de school een echte gemeenschap is van kinderen, leerkrachten en ouders. Over het te voeren beleid hebben we overleg met de directie. Dit kan gaan over verdeling van geld, over schooltijden, vakanties, het gebouw, lesmethodes, ouderbijdrage, verbetering van het onderwijs, ouderhulp, enzovoort.