hdr samen

Medezeggenschapsraad

foto mr 16 17

De teksten en foto's worden op korte termijn bijgewerkt.

Medenzeggenschapsraad wordt:

Joris Sanders, vader van Hasse en Bastiaan
Gea Schaap (voorzitter), moeder van Annelie
Mireille van de Wee, moeder van Maud en Lieke
Sanneke van Gils, juf
Annemarie van Zijl (secretaris), juf
Monique Sozef, juf

Verouderder tekst ter info:

Wat doen wij?
Wij hebben als MR de taak om te adviseren of in te stemmen met het beleid van de school. Dit doen wij vanuit de Jenaplanfilosofie, dat de school een echte gemeenschap is van kinderen, leerkrachten en ouders. Over het te voeren beleid hebben we overleg met de directie. Dit kan gaan over verdeling van geld, over schooltijden, vakanties, het gebouw, lesmethodes, ouderbijdrage, verbetering van het onderwijs, ouderhulp, enzovoort.
Het afgelopen schooljaar (2016-2017) hebben we, onder andere, aandacht besteed aan de extra inzet bij groep 4/5, het buitenterrein en de hangjongeren. Ook de professionaliseringsslag die het team aan het maken is op Jenaplan gebied en de daarbij horende nieuwe stamgroepindeling heeft natuurlijk de nodige aandacht van ons gekregen.
De MR staat 100% achter de keuze die dit jaar is gemaakt voor een 3 jarige stamgroep indeling. Ook zijn we zeer tevreden over de verhuizing van het oude naar het nieuwe schoolgebouw 2 jaar geleden. Wel volgen wij komend jaar nauwlettend hoe de invoering van de stamgroepen plaatsvindt en waar verbeterpunten liggen. Als MR hebben we ook veel aandacht voor het vergroten van de ouderparticipatie (in nauwe samenwerking met de OR). Aan het einde van het schooljaar is er onder meer een gezellige en actieve avond georganiseerd voor alle leden van de werkgroepen van De Kring.

Daarnaast zien wij dat er binnen de school en de stichting Tangent waar de school bij aangesloten is worstelingen zijn met zaken als vervanging van (ziek) personeel, tijd, geld, ICT, communicatie, gebruik van de nieuwe ruimtes en het betrokken maken en houden van ouders.
Gea Schaap is naast MR-lid ook lid van de gemeenschappelijk medezeggenschapsraad (GMR) van Tangent. De GMR overlegt met het college van bestuur van Tangent over het beleid op stichtingsniveau. Stichting Tangent is de werkgever van het personeel van De Kring.
Wij nodigen u uit om het verschil te maken en aan de MR te laten weten wat u waardeert in de school, en waar u veranderingen zou willen zien. Wat u daarin zelf kan betekenen of wat de MR daarin kan doen. U kunt dit doen door ons te e-mailen, even aan te spreken of een vergadering bij te wonen.
Wij verheugen ons er op om de komende jaren, samen met de toegewijde groep ouders en leerkrachten van Jenaplanschool De Kring, het verschil te maken! Wij horen graag uw mening, vragen of ideeën. Mailen kan naar onze secretaris: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..


MIREILLE DE WEE
Vanaf september 2017 vertegenwoordig ik de ouders in de MR. Graag wil ik me aan u voorstellen.
Zes jaar geleden bereidden wij ons goed voor op het basisonderwijs voor onze kinderen. We hebben heel bewust gekozen voor Jenaplan onderwijs waar mijns inziens aandacht is voor kennisontwikkeling op een persoonlijke manier passend bij de emotionele en sociale ontwikkeling van je kind. De variatie sprak ons aan, omdat ieder kind uniek is. Ieder kind zijn eigen behoeften en talenten heeft die aandacht behoeven.

JORIS SANDERS
Ik ben de vader van Hasse bij juf Dorien en juf Annemiek en Bastiaan bij juf Gerdien en juf Thessa.
Wij hebben 6 jaar geleden heel bewust gekozen voor Jenaplanschool de Kring. Tijdens het kennismakingsgesprek toen kwam duidelijk naar voren dat ouders een belangrijk onderdeel uitmaken van het geheel op de Kring en ik wilde zeker ook een bijdrage leveren aan een goede, fijne school voor mijn kinderen. Dit heb ik ingevuld door plaats te nemen in de MR.
Ik werk als Supply Chain Manager in bij Olam International, een toonaangevende agri-bedrijf die in 70 landen actief is met productie en handel “van zaadje tot winkel”

GEA SCHAAP
Ik geloof in een school waar kinderen niet alleen kennis vergaren, maar waar ze een complete persoonlijke en sociale ontwikkeling doormaken. Zichzelf leren kennen en elkaar leren begrijpen, rekening houden met elkaar, leren te ontdekken, informatie te zoeken , keuzes te maken en onderdeel uitmaken van een groter geheel. Ik hoop dat mijn kinderen dat thuis en op school vinden.

Het mooie aan Jenaplan vind ik dat de school een echte gemeenschap is van kinderen, leerkrachten en ouders! De reden dat ik me 2 jaar geleden kandidaat stelde voor de MR was dat ik blij was met onze keuze voor de Kring. Maar ik vond dat er ook nog wel wat te verbeteren was. In plaats van aan de zijlijn te staan kijken kreeg ik de kans om mijn motto te volgen: maak zelf het verschil! Ik zou graag willen dat nog meer ouders en leerkrachten hun ideeën en adviezen met de MR delen zodat we het onderwijs voor onze kinderen nog beter kunnen maken!
Samen met mijn man Jeroen Meerburg en onze twee kinderen hebben we een aantal jaar in Californië gewoond. Daar coachte ik mensen die veranderingen doormaken in hun leven. Dat laatste doe ik nog steeds, maar nu weer in Nederland. Onze zoon Lasse is na De Kring naar het tweetalig onderwijs gegaan op het Cambreur. Annelie zit bij juf Monique en Juf Nicole (groep 5).

SANNEKE VAN GILS
Ik ben juf van een bovenbouwgroep, en ook moeder van Saar bij Juf Dorien en juf Annemiek en Jet bij Juf Femke en meester Pitt.
Ik ben secretaris van de MR en ben alles bij elkaar al bijna negen jaar lid van de personeelsgeleding van de MR; verdeeld over twee periodes wel te verstaan. Ik ben een gedreven Jenaplanner en vind het daarnaast ook interessant om op beleidsmatig niveau, kritisch te mogen meedenken, kijken en adviseren rondom het jenaplanonderwijs op De Kring.
Je zult me herkennen aan mijn vrolijke, enthousiaste uitstraling, terwijl ik, energiek en met al mijn liefde voor jullie kinderen en ons vak, voor de groep sta.

DORIEN TIMMERMANS
Ik ben juf in de bovenbouw.
Betrokkenheid. Een woord dat je op allerlei manieren tegenkomt op onze school. Kinderen, ouders en leerkrachten vormen een verbinding en zijn betrokken bij goed, creatief, respectvol en toekomstgericht onderwijs.
Door mijn stage op een Jenaplanschool raakte ik enthousiast voor dit onderwijs en was De Kring ook een bewuste en logische keuze, toen wij op zoek waren voor onderwijs aan onze vier kinderen. In 1992 bracht ik mijn oudste kind naar De Kring. Toen zij alle vier op De Kring zaten, werd ik gevraagd te solliciteren.
Mijn kinderen zijn inmiddels hun eigen weg gegaan en ik ben hier gebleven. Daar heb ik nog nooit een dag spijt van gehad!
Samen met de oudergeleding en mijn collega’s hoop ik in de MR mijn steentje bij te dragen aan ons mooie onderwijs in een rijke en prachtige leeromgeving!

ANNEMARIE VAN ZIJL
Ik zal vanaf het nieuwe schooljaar deel uit maken van de MR. Ik werk inmiddels al twintig jaar op De Kring. Op dit moment ben ik leerkracht van groep 6-7 Villa Kakelbont. Volgend jaar een groep 6-7-8. Ik kijk ernaar uit om weer met drie leerjaren in een stamgroep te werken. In al die jaren al wel voor alle groepen gestaan van kleuters tot aan groep 6-7-8. Maar in die twintig jaar nog nooit in de MR gezeten...eigenlijk schandalig. Dus de hoogste tijd! Ik heb er zin in!

 

Agenda en notulen