hdr samen

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van De Kring bestaat uit 3 ouders en 3 leerkrachten. De MR adviseert en heeft instemmingsrecht over het beleid van de school. Dit doen wij vanuit de Jenaplanfilosofie dat de school een gemeenschap is van kinderen, leerkrachten en ouders.

Over het te voeren beleid hebben we overleg met de directie. Dit kan gaan over verdeling van geld, over schooltijden, vakanties, het gebouw, lesmethodes, ouderbijdrage, verbetering van het onderwijs, ouderhulp, enzovoort.

De MR vergadert 6 tot 7 keer per jaar met de directie. Ouders en leerkrachten zijn welkom om er bij te zijn! De data staan op de jaarkalender van school.

De onderwerpen die besproken zijn en de besluiten die genomen zijn worden de week na de vergadering gepubliceerd in de Highlights van de MR in de schoolapp.

Samenstelling medenzeggenschapsraad 2020-2021 (vlnr):

Ilse van der Veeken-Swanen, juf van de Wolvenheuvel 

Gea Schaap (voorzitter), moeder van Annelie 

Mireille van de Wee, moeder van Maud

(Marjolein Vromans neemt de plaats van Mireille over na de Kerst)

Annemarie van Zijl (secretaris), juf van het Arendsgebergte

Monique Sozef, juf van de Airbuddies

Rosalind van Aalen moeder van Sanne