hdr DeKring 03

Buitenschoolse activiteiten

De Kring Rijen - Buitenschoolse activiteiten

In het schooljaar 2020-2021 zijn wij aangesloten bij Art 's Cool, een gemeentelijke samenwerking op het gebied van naschools aanbod. Daarbij werken we samen met BSO van De Vliegwereld. Gezamenlijk vormen wij het IKC (Integraal Kind Centrum). Tevens hebben wij een naschools sportaanbod (Sport 's Cool) wat verzorgd wordt door de buurtsportcoach die tevens de gymlessen verzorgt op onze school.

Huidig aanbod is in ontwikkeling. Later dit schooljaar start er een nieuw blok van Art 's Cool.

In het komend schooljaar zullen we de naschoolse activiteiten continueren door het aanbieden van modules (in 4 blokken) verdeeld over alle leeftijdsgroepen. De activiteiten vinden aansluitend op school plaats in en rondom de school. Het gaat dan om 4, 5 of 6 bijeenkomsten. De activiteiten variëren in tijd tussen de 3 kwartier tot 1,5 uur afhankelijk van de intensiteit of leeftijd of inhoud.

Voorafgaand aan een blok krijgen de kinderen een inschrijfformulier mee naar huis dat zij met de ouders samen invullen naar keuze van hun activiteit en eventueel een reserveactiviteit. Daarna wordt er door de Bredeschool coördinator een indeling gemaakt waarbij gekeken wordt naar alle inschrijvingen en (reserve)keuzes.

Omdat wij willen inspelen op de vraag van de kinderen en ouders, programmeren wij geen activiteiten voor het gehele schooljaar, maar bezien wij dit per blok.

De activiteiten sluiten aan bij het verrijkingsprofiel met uitstapjes naar het verzorgingsprofiel. U kunt hierbij denken aan muziek, dans, toneel, zelfverdediging, gezonde voeding, natuur en (school)tuinverzorging, duurzaamheid, milieu, kunst, natuurkunde, houtbewerking, metaalbewerking, edelsmeden, techniek, mediawijsheid, cultureel koken, natuureducatie en sport, samenwerking etc. etc.