hdr DeKring 03

Buitenschoolse activiteiten

De Kring Rijen - Buitenschoolse activiteiten

In het schooljaar 2022-2023 gaan we in samenspraak met PARTOU, de kinderopvang en aanbieder van voor- en naschoolse opvang bekijken hoe we samen een mooi naschools aanbod kunnen gaan aanbieden aan de kinderen.